Percepția populației asupra stării societății

Articolul de faţă îşi propune o analiză a percepţiei populaţiei asupra problemelor sociale cu care aceasta se confruntă, a fluctuaţiilor de intensitate înregistrate de către acesta în descursul ultimelor două decenii. Datele utilizate provin din cercetări realizate în ultimii 20 de ani pe eşantioane reprezentative pentru populaţia României.

Convergenţa europeană a sectorului agroalimentar românesc – variabile macroeconomice de influenţă

Prin dezvoltarea economică din perioada 1999 – 2006, populaţia regiunilor cu un PIB / locuitor de peste 75 % din media UE – 27 a sporit cu ca. 10,6 mil. locuitori, dar regiunile mai slabe din punct de vedere economic au profitat doar în mică măsură de progresul de convergenţă din UE în prima jumătate a acestui deceniu.