Inegalitate și reproducere socială în învățământul românesc

Asigurarea egalității de oportunități educaționale este posibilă numai prin mutarea atenției dinspre politici educaționale sectoriale precum restructurarea curriculumului, către o abordare integrativă în care sunt implementate politici centrate pe asistență socială în comunități sărace, alături de beneficii suplimentare pentru profesorii care predau în școlile dezavantajate

Vocea femeilor rome continuă să lipsească din documentele de strategie națională privind incluziunea socială

Vocile romilor, în general, și cele ale femeilor rome, în special, ar trebui să facă parte integrantă din agenda politică strategică. Cu toate acestea, femeile de etnie romă nu sunt încă reprezentate în parlamentele naționale ale țărilor UE, iar vocile lor continuă să fie în mod vădit absente de la dezbaterile cheie de elaborare a politicilor privind situația romilor.

Nota Editoriala – Arhiva

Revista Inovația Socială își schimbă formatul. În cursul acestui proces, arhiva cu numerele anterioare nu va fi disponibilă până la finalizarea sitului. Ne cerem scuze pentru eventualele neplăceri provocate. Pentru a obține confirmarea publicării articolelor anterioare, autorii sunt rugați să se adreseze editorului, prin e-mail. Vă mulțumim pentru înțelegere.