Vocea femeilor rome continuă să lipsească din documentele de strategie națională privind incluziunea socială

Vocile romilor, în general, și cele ale femeilor rome, în special, ar trebui să facă parte integrantă din agenda politică strategică. Cu toate acestea, femeile de etnie romă nu sunt încă reprezentate în parlamentele naționale ale țărilor UE, iar vocile lor continuă să fie în mod vădit absente de la dezbaterile cheie de elaborare a politicilor privind situația romilor.

Nota Editoriala – Arhiva

Revista Inovația Socială își schimbă formatul. În cursul acestui proces, arhiva cu numerele anterioare nu va fi disponibilă până la finalizarea sitului. Ne cerem scuze pentru eventualele neplăceri provocate. Pentru a obține confirmarea publicării articolelor anterioare, autorii sunt rugați să se adreseze editorului, prin e-mail. Vă mulțumim pentru înțelegere.

Cum evoluează certitudinea în deciziile de grup?

În deciziile de grup prin consens certitudine mai mare nu înseamnă și acuratețe mai mare. În psihologia socială, măsura în care o persoană este sigură că decizia pe care a luat-o este cea corectă, se numește certitudine. Multă vreme s-a crezut că discuțiile de grup pot să crească acuratețea deciziilor, însă cercetări recente au arătat că doar certitudinea sau siguranța pe care o au participanții crește în aceste condiții (Punchochar and Fox, 2004). Cercetătorii credeau, de asemenea că discuțiile de grup conduc la creșterea cunoștințelor legate de subiectul deciziei, însă Fidler și Kareev (2006) au realizat un experiment în care creșterea cantității de informație a făcut ca participanții să fie mai nesiguri. În experimentul realizat de aceștia, o cantitate mai mică de informații a condus la creșterea acurateții deciziilor. Acest lucru a fost explicat prin faptul că mai puține informații pot fi mai variate. Încercările ulterioare de a evita discuțiile de grup prin sisteme de decizie electronic asistată nu au condus decât la mascarea problemelor legate de dinamica certitudinii în timpul discuțiilor de grup. read more