Convergenţa europeană a sectorului agroalimentar românesc – variabile macroeconomice de influenţă

Prin dezvoltarea economică din perioada 1999 – 2006, populaţia regiunilor cu un PIB / locuitor de peste 75 % din media UE – 27 a sporit cu ca. 10,6 mil. locuitori, dar regiunile mai slabe din punct de vedere economic au profitat doar în mică măsură de progresul de convergenţă din UE în prima jumătate a acestui deceniu.