Inequality in Romania: dimensions and trends, Iuliana Precupeţu şi Marius Precupețu, București, Editura Academiei Române, 2013, 185 pagini

Cartea autorilor Iuliana şi Marius Precupeţu (2013) se extrage din cotidianul perpetuu, situându-se în zona unui discurs ştiinţific academic, extrem de competent şi oarecum detaşat, de zona emoţională a fenomenului adâncirii inegalităţilor sociale din România. Cartea este publicată în limba engleză, la Editura Academiei Române.

O discuție colegială despre reinstituționalizarea sociologiei în România

Această discuție a fost prilejuită de apariția cărții „Miron Constantinescu. O biografie” de Ștefan Bosomitu (București, Editura Humanitas, 2014, 476 pag.) în care este inserat studiul de caz ”Miron Constantinescu și reinstituționalizarea sociologiei românești” (Capitolul XVIII, pp. 327-354). O concluzie a fost că reinstituționalizarea sociologiei în România nu s-a realizat instantaneu, printr-o hotărâre de partid, ci este vorba despre un proces de durată, de cel puțin un deceniu, cu etape de evoluție și involuție. Un moment important în procesul de reinstituționalizare a sociologiei îl reprezintă înființarea în 1966 a Secției de Sociologie în cadrul Facultății de Filozofie de la Universitatea din București. Rolul profesorului Miron Constantinescu în reinstituționalizarea sociologiei și în evoluția ei este controversat. Participanții la discuție, foști studenți ai lui Miron Constantinescu și profesori din prima Catedră de sociologie înființată în România în perioada comunistă (1966), au evocat personalitatea profesorului și sociologului Miron Constantinescu, așa cum l-au cunoscut, sine ira et studio. S-a propus publicarea în 2016, când se împlinesc 50 de ani de la înființarea primei catedre de sociologie din România socialistă, a unui volum de evocări și amintiri ale studenților din prima promoție de sociologi.

Experiența României în dreptul minorităților până la alegerea lui Klaus Iohannis ca președinte al românilor

Astazi toate statele cu populatii etnic majoritare cuprind si pe cele minoritare. Definitii ale minoritatilor etnice, nationale, etnicitate, interetnicitate. Recomandarile de la Haga (1996) pentru drepturile minoritatilor în educatie. Recomandarile de la Oslo (1998) pentru drepturile lingvistice ale minoritatilor nationale Constitutia României de la 1923 dupa tratatele de la Versailles si Trianon. Ungurii, germanii, turcii si romii (tiganii) în perioada interbelica. Manifestari ale curentelor politice fasciste si antisemite în populatie. Legislatia anti-minoritara si mai ales anti-semita. Armistitiul cu URSS si schimbarile social-politice comuniste din România, cu referire la evrei, germani si romi (tigani). Aparitia evreilor sovietizati. Regiunea Autonoma Maghiara 1951-1968. Vânzarea de evrei si nemti vii, practicata la tocmeala ca pe sclavi, numai pentru vize de plecare din tara si eliberare de sub regimul comunist. Efectele revolutiei de la 1989 cu masuri de îmbunatatire a relatiilor dintre majoritatea româneasca si minoritati. Înfiintarea organizatiilor etnice, activitatea parlamentara a deputatilor si senatorilor minoritari, preluarea recomandarilor europene pentru drepturile omului, programe social-economice pentru romi (tigani). Agentia Nationala pentru Romi si ,,Strategia de incluziune a cetatenilor români apartinând minoritatii rome pentru perioada 2015–2020”. Afirmarea în media de noi personalitati din cadrul minoritatilor, aspecte biografice: V. Vosganian, Raed Arafat. Alegerea lui Klaus Iohanis ca presedinte al românilor.

Contribuție la reconstrucția profilului identitar românesc

Afirmat ca universitar prin vocaţie cu studii şi exegeze remarcabile pentru literatura ştiinţifică de profil, Domnul Dr. Marius-Mircea Crişan surprinde cu un studiu centrat pe perioada în care  Domnitorul Țării Româneşti, rămas în istorie sub numele de Vlad Țepeş, a singularizat la nivelul Evului Mediu European un stil de gestionare a problemelor sociale pe baza impunerii prin violenţă a unor norme de civism devenite legendare: pedepsirea, în public, a celor care comiteau nedreptăţi individuale şi colective prin condamnarea sumară la moarte, executarea pedepsei constând în ”tragerea acestora în ţeapă”.

Public policies for Roma. Assessment report of national program financed by European Union for Roma inclusion, Mariea Ionescu şi Simona Maria Stănescu, București, Editura Pro Universitaria, 2014, 118 pagini

Acest volum a fost publicat într-o perioadă în care problematica incluziunii sociale a populaţiei roma dobândise deja o dimensiune europeană, iar adecvarea şi efectivitatea strategiilor şi politicilor în materie ocupau un loc important pe agenda politică a Comisiei Europene şi a mai multor state membre ale Uniunii Europene. El aduce un plus de cunoaştere asupra unei zone în care dimensiunile minorităţilor roma sunt considerabile, deci cu aşteptări mari faţă de măsurile de intervenţie politică menite a le îmbunătăţi condiţiile de viaţă şi gradul de incluziune socială.

România : țara crizelor suprapuse

Criza economică şi financiară mondială, vinovatul de serviciu al marii majorităţi a discursurilor politice din România în ultimii ani, s-a suprapus în realitate peste o criză structurală şi de sistem care caracterizează economia şi societatea românească încă de pe timpul comunismului.

Patru evaluări ale tranziției

Anul 2014 marchează  25 ani de la Revoluţia din 1989. România a parcurs un proces profund de schimbări desemnat prin termenul de tranziţie. Autorul consideră că este  momentul să se facă o evaluare a ce s-a întâmplat în aceşti ani, pentru a şti ce opţiuni avem pentru viitor, evaluare care revine acestor actori sociali: specialiştii tranziţiei, populaţia şi datele oferite de instituţiile specializate.

Recenzie: Lucian Marina, Ocuparea și Incluziunea socială, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2013, 250 pagini

Volumul intitulat Ocuparea și incluziunea socială, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, a luat naștere ca urmare a derulării proiectului „Dezvoltarea de programe de formare specifică pentru creșterea incluziunii sociale în scopul îmbunătățirii accesului pe piața muncii” din Programul POSDRU 2007-2013, Axa Prioritară 6, „Promovarea incluziunii sociale”. ”Ocuparea și incluziunea socială” reprezintă o culegere de articole și cercetare amănunțită a aspectului de ocupare a forței de muncă a grupurilor vulnerabile.