Patru evaluări ale tranziției

Anul 2014 marchează  25 ani de la Revoluţia din 1989. România a parcurs un proces profund de schimbări desemnat prin termenul de tranziţie. Autorul consideră că este  momentul să se facă o evaluare a ce s-a întâmplat în aceşti ani, pentru a şti ce opţiuni avem pentru viitor, evaluare care revine acestor actori sociali: specialiştii tranziţiei, populaţia şi datele oferite de instituţiile specializate.

Cum ieşim din problemele pe care noi ni le-am creat?

Piesă educativă pe o temă de politică socială, într-un act cu 12 personaje şi mai multe scene: Contabilul (contabilul 1 şi contabilul şef), Ziaristul (ziaristul 1, 2, 3, 4 şi 5), Zeii din ceruri, Prostul, Preşedintele pensionarilor şi Expertul-arbitru (din cerul lui).
Acţiunea se petrece într-un spaţiu public: Toate scenele reprezintă diferite emisiuni de TV la care iau parte personajele. Piesa face o selecţie din luările de cuvânt din emisiunile TV.

Criza se accentuează prin măsurile de ieșire din ea

În ultimul timp se discuta mult despre criza economica mondiala şi efectele ei. În acest context, profesorul Cătălin Zamfir deschide dezbaterea despre criza românească, inițiata în Revista Inovația Socială, având în perspectivă natura crizei noastre, precum şi câteva direcții pentru ieşirea din criză.

O nouă amenințare: rațiunea limitată produce monștri. Un exercițiu de construcție teoretică

În primul rând, prezint o ipoteza fundamentala: configuratia cunoaşterii reprezinta un factor determinant al multor fapte sociale. Întreaga construcție se bazeaza pe dihotomia certitudine/ incertitudine. În interiorul ei se propune o diferenţă între incertitudinea ireductibilă şi incertitudinea reductibilă. Acceptat aceasta tipologie, se argumenteaza , se deschid importante oportunitati explicative. În final se prezinta o analiză care demonstrează că situația de certitudine/ incertitudine generează opțiuni strategice diferite ale actorilor sociali. În al doilea rând, propun un exercițiu de construcție a unei teorii. Pentru a o dramatiza, prezint o mulțime de Propoziții, în fapt ipoteze deduse logic din modelul inițial. Aceast încercare trebuie luata mai mult ca o provocare. Sunt convins că sociologia trebuie, în momentul actual, să acorde un interes mult mai mare construcției de teorii.

Seminarul chino-român pe tema dezvoltării economice și sociale

Academia Română  a primit în iunie 2009 vizita unei delegații a Academiei chineze de științe sociale. Cu acest prilej s‐a organizat o discuție pe tema Impactul social al crizei economice. Au fost prezentate comunicări ale specialiștilor chinezi  și români. Datorită  interesului datelor prezentate, am selectat câteva din cele două  comunicări ale colegilor chinezi pe care le prezentăm mai jos: migrația internă și evoluția clasei de mijloc.  

Răspunsul sociologiei la criza economică

Sociologia se confruntă  cu o criză  mai vizibilă, datorată  crizei economice.  Un exemplu de criză  a sociologiei este iluzia feed‐back‐ului dat de sondajele de opinie care ar fi o punte eficientă  pentru dezvoltarea organizațiilor sociale. Crizele care afectează  instituțiile româneşti nu au fost prevenite sau oprite de către opinia negativă  a populației. Misiunea sociologiei trebuie să  fie revăzută: trebuie să  se concentreze asupra cauzelor structurale ale crizelor din sistemul instituțional. Pentru aceasta este nevoie de o altă  metodologie de cercetare sociologică.   Ne confruntăm cu prăbuşirea a 7 mituri ale ideologiei dominante promovate de către societățile de succes; acest lucru are un efect important asupra reorientării atenției sociologiei: independența totală  a economistului, economia funcționează  mai bine cu o intervenție minimală a statului, economia fără  granițe naționale, economia de piață  conține mecanisme structurale pentru protejarea populației, este statul modern unul al bunăstării? Economie globală/probleme sociale naționale, este creşterea economică  sigură?/ progresul social automat.  Un efect al crizei este reconsiderarea rolului social: de la aspectul pasiv, socialul devine componenta activă  în asigurarea bunei funcționări a societății.

Inovatia socială – context si tematică: Transferul De Sens: Dificultăţile De Conceptualizare

Termenul de Inovație Socială (IS) a părut a fi „de la sine înțeles”. Toată  lumea are impresia că ştie ce este o IS. Atunci când însă  vrei să  transformi termenul, cu un sens „evident” în limbajul natural, într‐un concept mai precis în contextul ştiinței, apar dificultățile. În limbajul natural există  termenul general de Inovație (I), dar sensul acestuia este forjat după  cazul mai particular al inovației din domeniul tehnicii şi ştiinței. Problema este că  se produce un transfer de sens din limbajul natural (şi conştiința comună  asociată) spre noul termen de Inovație Socială. Acest transfer s‐a dovedit a fi o piedică  în conceptualizarea IS. O primă  dificultate: este greu să  găseşti exemple convingătoare de IS gândind în perimetrul limbajului natural. Orice tentativă  este criticabilă şi acoperă  doar marginal şi imperfect ceea ce intuitiv este o IS. Soluția acestei dificultăți nu este de a face eforturi de a identifica continuitatea dintre termenul „natural” de I şi conceptul de IS, ci de a identifica  specificitatea IS. Este necesar să  ne eliberăm de riscul contaminărilor între zonele conceptuale.