Seminarul chino-român pe tema dezvoltării economice și sociale

Academia Română  a primit în iunie 2009 vizita unei delegații a Academiei chineze de științe sociale. Cu acest prilej s‐a organizat o discuție pe tema Impactul social al crizei economice. Au fost prezentate comunicări ale specialiștilor chinezi  și români. Datorită  interesului datelor prezentate, am selectat câteva din cele două  comunicări ale colegilor chinezi pe care le prezentăm mai jos: migrația internă și evoluția clasei de mijloc.  

Prezentarea lui Cătălin Mamali despre Manifeste și genealogii politice – experimente istorice înrădăcinate în Manifestul Partidului Comunist și Nesupunerea Civilă

Institutul pentru Cercetarea Calității Vieții a găzduit de curând prezentarea dl. Cătălin Mamali despre “Manifeste şi genealogii politice: Experimente istorice înrădăcinate în Manifestul Partidului Comunist  şi în Civil Disobedience”. Acest articol este o evaluare critică  a acestei prezentări.

Replică la „Faust ca sociolog: poate totuși sociologul să fie fericit?” (în Zamfir, 2009, O istorie subiectivă în sociologia românească. Din 1944 până în prezent)

Ștefan Buzărnescu formulează  o replică  la capitolul „Faust ca sociolog: poate totuși sociologul să fie fericit”, capitol semnat de Cătălin Zamfir în lucrarea al cărei autor este, O istorie subiectivă  în sociologia românească. Din 1944 până  în prezent (Polirom, 2009).

Inovația socială – o hartă tematică

Acest articol îşi propune să  sprijine o dezbatere incipientă  a domeniului inovației sociale în mediul academic românesc, dezbatere inițiată  de Institutul de Cercetare a Calității Vieții, prin proiectul său „Inovația  Socială  – factor al dezvoltării socio‐economice”. În prefața acestei discuții şi încercări de teoretizare a domeniului, se  dovedeşte necesară  o trecere în revistă  a literaturii existente şi o analiză  critică  a conceptelor cuprinse până  în prezent în această  hartă  tematică. Articolul propune o definiție a conceptului de inovație socială, continuă  prin a sublinia aspecte ce țin de produsul şi procesul inovației sociale şi se încheie prin sublinierea unor perspective alternative ce pot fi utilizate pentru dezvoltarea unei teorii a inovației sociale.

Estimarea unei scale de echivalență adecvată pentru România

Calculul ratelor de sărăcie, determinarea eligibilității în acordarea unui ajutor social, sau analiza oricărui alt aspect legat de bunăstarea unei familii sau gospodării, presupun transformarea acestora (diferite din punct de vedere al structurii şi al numărului de membri) în familii /gospodării comparabile, formate din aşa numiții „adulți echivalenți”.   Această  transformare se face cu ajutorul scalelor de echivalențăÎn funcție de scala de echivalență  aleasă  sunt „împinse” către sărăcie fie gospodăriile numeroase (în cazul scalelor de echivalență  prea abrupte), fie gospodăriile cu un număr redus de persoane (dacă  scala util izată  este prea lină). Care sunt scalele de echivalență  cele mai utilizate? În ce măsură  aceste scale corespund repartizării reale a consumului în cadrul gospodăriilor  din țara noastră? Trebuie utilizate ponderi diferite pentru copii, bătrâni, pe sexe sau medii de rezidență? Se modifică  aceste scale de echivalență  în timp? Iată  câteva din întrebările la care am încercat să  dăm un răspuns, odată  cu estimarea unei scale de echivalență  care să  reflecte comportamentul real al gospodăriilor din țara noastră  în ceea ce priveşte consumul.

Europenizarea responsabilității sociale corporative într-o societate a modernității tendențiale

Articolul analizează  responsabilitatea socială  corporativă  în contextul europenizării societății româneşti, o societate a modernității tendențiale. În prima parte a articolului discută  despre responsabilitatea socială  corporativă  din societatea românească, în asociere cu europenizarea. RSC este prezentă  în corporațiile din România, dar competențele în acest domeniu le dețin companiile multinaționale. RSC apare mai mult ca o modă  decât ca o nevoie reală  de reglementare a   relațiilor dintre mediul de afaceri si societate. În partea a doua este studiată  RSC în relație cu evoluția capitalistă  din România. Capitalismul este inventat în România post‐comunistă. În această  perioadă  capitalismul s‐a impus prin privatizare reglementată  juridic, şi astfel proprietatea a ajuns în mâinile unor persoane sau grupuri autohtone lipsite de statusul necesar în noua poziție socială, fiindcă  el nu a apărut ca urmare a unei evoluții economice şi sociale de‐a lungul unei perioade istorice. Partea a treia abordează  modernitatea tendențială  ca tip de evoluție a societății româneşti către principii şi norme ale modernității. Problema fundamentală  a modernității tendențiale o constituie gradul şi nivelul de răspândire a modernității într‐o societate. În  țările cu modernitate tendențială  doar grupurile minoritare, elitele, însă  nu în totalitatea lor, susțin valorile modernității şi beneficiază  de ele. În schimb, marea masă  a populației este atinsă foarte superficial de modernitate, ea continuând să  trăiască  în spiritul vechilor valori, reguli  şi norme. Într‐o societate cu modernitate tendențială, modernitatea este un trend, care coexistă  cu instituții vechi. Modernitatea tendențială  penetrează  lent şi greu prin complicata rețea de structuri socio‐instituționale ale societății tradiționale. Se subliniază  existența unei nepotriviri   între europenizare şi circumstanțele interne, ceea ce are drept consecință presiunea din partea Uniunii Europene asupra adaptării societății româneşti la normele europene. Alinierea responsabilității sociale corporative la nevoile şi cerințele interne depinde de gradul de europenizare a societății, concretizată  în compatibilitatea intereselor corporațiilor multinaționale cu structurile sociale  şi instituționale româneşti europenizate.