Recenzie: Lucian Marina, Ocuparea și Incluziunea socială, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2013, 250 pagini

Volumul intitulat Ocuparea și incluziunea socială, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, a luat naștere ca urmare a derulării proiectului „Dezvoltarea de programe de formare specifică pentru creșterea incluziunii sociale în scopul îmbunătățirii accesului pe piața muncii” din Programul POSDRU 2007-2013, Axa Prioritară 6, „Promovarea incluziunii sociale”. ”Ocuparea și incluziunea socială” reprezintă o culegere de articole și cercetare amănunțită a aspectului de ocupare a forței de muncă a grupurilor vulnerabile.

Patru evaluări ale tranziției

Anul 2014 marchează  25 ani de la Revoluţia din 1989. România a parcurs un proces profund de schimbări desemnat prin termenul de tranziţie. Autorul consideră că este  momentul să se facă o evaluare a ce s-a întâmplat în aceşti ani, pentru a şti ce opţiuni avem pentru viitor, evaluare care revine acestor actori sociali: specialiştii tranziţiei, populaţia şi datele oferite de instituţiile specializate.

Lansarea cărții „Puterea politică în România. De la comunism la noul capitalism”(autor Iulian Stănescu) – Luare de cuvânt

Lansarea cărţii cercetătorului de generaţie tânără Iulian Stănescu este o ocazie pentru a remarca modul în care cartea oferă o analiză de sistem, atât a felului în care s-a structurat şi funcţionează sistemul politic post-decembrist, cât şi ecourile sale în plan economic şi social.