Prezent și perspective în cultura romă în viziunea intelectualilor, liderilor și oamenilor de success romi, coord. Elena Zamfir, Vasile Burtea, Grupul de Presă, tipografie și distribuție PPB: București, 2012, 151 pagini

Autorul  deschide o  analiză asupra unei premiere în cercetarea din România, studiul prezentat fiind primul realizat pe segmentul populaţiei de success a romilor, pe intelectuali şi oameni de afaceri.

Sărăcia în România post-criză: de ce nu doar austeritate

Prezentul text este o invitație la observarea specificului sărăciei din România pe fundalul crizei economice actuale. Fără să urmărească argumentarea teoretică a opțiunii ideologice potrivite pentru fundamentarea politicilor sociale românești, textul pune în discuție oportunitatea opțiunii pentru politici de austeritate în acest moment. Studiul abordează reperele necesare în înțelegerea temei: intervenția statului în politica social-economică, metodologia de măsurare a sărăciei și datele statistice rezultate pe baza acesteia. Analiza acestor date motivează de fapt tema propusă. Finalul secțiunii de analiză asociază cifrelor un tablou calitativ sintetic al specificului românesc al grupurilor vulnerabile și a politicilor care li se adresează. Secțiunea de final punctează nevoia de a nu rezuma reforma la austeritate și de a urmări, în mod egal, ținte calitative privind combaterea sărăciei și în etapa distribuției veniturilor.