Coșul de consum al populației corespunzător minimului de trai decent și de subzistență

Minimul de trai este un concept de natură  economică şi socială, cu un grad de complexitate şi relativitate ridicat  şi care stã la baza măsurării sărăciei. Complexitatea sa vine din mulțimea elementelor materiale, culturale, educaționale, de sănătate etc. ce intră  în componența sa, iar relativitatea, din interacțiunea şi schimbările la care sunt supuse aceste elemente, care ne arată  nevoile de consum ale ființei umane şi persoanelor aflate în întreținerea ei (familia, gospodăria), precum  şi interdependența creată  între aceste nevoi  şi cadrul economic  şi social în care se manifestã.