Migrația ca factor al inovației și dezvoltării sociale: cazul migrației românilor în Italia

Cercetarea economică recentă îşi îndreaptă atenția asupra rolului capitalului social în procesul de dezvoltare şi mai ales asupra rolului acestuia şi a rețelelor sociale în cadrul fluxurilor de migrație din perspectiva dezvoltării sociale. Întrebarea principală a cercetării este: care sunt principalele constrângeri pentru procesele de migrație care afectează procesul integrării migranților? Oare capitalul social şi rețelele sociale joacă un rol? Care sunt modelele de integrare dezvoltate la nivel European? Pentru a răspunde acestor întrebări, ne concentrăm pe un studiu de caz: procesul de migrație a românilor în Italia şi în particular în zona Romei.

Inovația socială – o hartă tematică

Acest articol îşi propune să  sprijine o dezbatere incipientă  a domeniului inovației sociale în mediul academic românesc, dezbatere inițiată  de Institutul de Cercetare a Calității Vieții, prin proiectul său „Inovația  Socială  – factor al dezvoltării socio‐economice”. În prefața acestei discuții şi încercări de teoretizare a domeniului, se  dovedeşte necesară  o trecere în revistă  a literaturii existente şi o analiză  critică  a conceptelor cuprinse până  în prezent în această  hartă  tematică. Articolul propune o definiție a conceptului de inovație socială, continuă  prin a sublinia aspecte ce țin de produsul şi procesul inovației sociale şi se încheie prin sublinierea unor perspective alternative ce pot fi utilizate pentru dezvoltarea unei teorii a inovației sociale.