Inovația socială – o hartă tematică

Acest articol îşi propune să  sprijine o dezbatere incipientă  a domeniului inovației sociale în mediul academic românesc, dezbatere inițiată  de Institutul de Cercetare a Calității Vieții, prin proiectul său „Inovația  Socială  – factor al dezvoltării socio‐economice”. În prefața acestei discuții şi încercări de teoretizare a domeniului, se  dovedeşte necesară  o trecere în revistă  a literaturii existente şi o analiză  critică  a conceptelor cuprinse până  în prezent în această  hartă  tematică. Articolul propune o definiție a conceptului de inovație socială, continuă  prin a sublinia aspecte ce țin de produsul şi procesul inovației sociale şi se încheie prin sublinierea unor perspective alternative ce pot fi utilizate pentru dezvoltarea unei teorii a inovației sociale.