Identificarea factorilor protectori, corectori și de dezvoltare în vederea bunăstării, incluziunii și promovării sociale a romilor din România. O analiză pe baza lucrărilor de specialitate din anii 1990-2011

Lucrarea de față își propune să ofere cercetătorilor români și persoanelor active în domeniul științelor sociale, un document de referință care analizează și sintetizează literatura bibliografică existentă cu privire la etnicii romi din românia în perioada 1990-2011. Noutatea adusă de această lucrare constă în oferirea unei abordări pozitive a identificării, nu doar a factorilor de risc în ceea ce privește sărăcia și excluziunea socială a romilor, sau a factorilor protectori (care favorizează bunăstarea și incluziunea socială a romilor) și corectori (care reduc riscul cu privire la excluziune și sărăcie), ci mai ales–și cel mai important—a celor de dezvoltare a valorilor din rândul etnicilor romi.

Calitatea conținului ideatic vs. locul publicării sale în sociologia românească

Recently a new Romanian law made the access at professorship extremely hard. Under the umbrella of professionalizing science, particularly sociology, and within the accounting culture frame, various “performance” criteria were seated up. Since the sociologists’ community public reaction was rather low, I decided to start a debate concerning the issue. The driven motto was “educate, agitate and organize”, a 70s Western Europe slogan, which I considered that it should be implemented in Romania too. The paper will do a description of the nine days debate, emphasizing its key-moments and participants’ main reactions (31 Romanian scholars have been involved and 77 public/private interventions recorded). The empirical material (50 pages A4 text) was analyzed via Latour’s cartography of controversies.