Identificarea factorilor protectori, corectori și de dezvoltare în vederea bunăstării, incluziunii și promovării sociale a romilor din România. O analiză pe baza lucrărilor de specialitate din anii 1990-2011

Lucrarea de față își propune să ofere cercetătorilor români și persoanelor active în domeniul științelor sociale, un document de referință care analizează și sintetizează literatura bibliografică existentă cu privire la etnicii romi din românia în perioada 1990-2011. Noutatea adusă de această lucrare constă în oferirea unei abordări pozitive a identificării, nu doar a factorilor de risc în ceea ce privește sărăcia și excluziunea socială a romilor, sau a factorilor protectori (care favorizează bunăstarea și incluziunea socială a romilor) și corectori (care reduc riscul cu privire la excluziune și sărăcie), ci mai ales–și cel mai important—a celor de dezvoltare a valorilor din rândul etnicilor romi.