Recenzie: Lucian Marina, Ocuparea și Incluziunea socială, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2013, 250 pagini

Volumul intitulat Ocuparea și incluziunea socială, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, a luat naștere ca urmare a derulării proiectului „Dezvoltarea de programe de formare specifică pentru creșterea incluziunii sociale în scopul îmbunătățirii accesului pe piața muncii” din Programul POSDRU 2007-2013, Axa Prioritară 6, „Promovarea incluziunii sociale”. ”Ocuparea și incluziunea socială” reprezintă o culegere de articole și cercetare amănunțită a aspectului de ocupare a forței de muncă a grupurilor vulnerabile.

Sărăcia în România post-criză: de ce nu doar austeritate

Prezentul text este o invitație la observarea specificului sărăciei din România pe fundalul crizei economice actuale. Fără să urmărească argumentarea teoretică a opțiunii ideologice potrivite pentru fundamentarea politicilor sociale românești, textul pune în discuție oportunitatea opțiunii pentru politici de austeritate în acest moment. Studiul abordează reperele necesare în înțelegerea temei: intervenția statului în politica social-economică, metodologia de măsurare a sărăciei și datele statistice rezultate pe baza acesteia. Analiza acestor date motivează de fapt tema propusă. Finalul secțiunii de analiză asociază cifrelor un tablou calitativ sintetic al specificului românesc al grupurilor vulnerabile și a politicilor care li se adresează. Secțiunea de final punctează nevoia de a nu rezuma reforma la austeritate și de a urmări, în mod egal, ținte calitative privind combaterea sărăciei și în etapa distribuției veniturilor.