Recenzie: Lucian Marina, Ocuparea și Incluziunea socială, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2013, 250 pagini

Volumul intitulat Ocuparea și incluziunea socială, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, a luat naștere ca urmare a derulării proiectului „Dezvoltarea de programe de formare specifică pentru creșterea incluziunii sociale în scopul îmbunătățirii accesului pe piața muncii” din Programul POSDRU 2007-2013, Axa Prioritară 6, „Promovarea incluziunii sociale”. ”Ocuparea și incluziunea socială” reprezintă o culegere de articole și cercetare amănunțită a aspectului de ocupare a forței de muncă a grupurilor vulnerabile.

România rurală. Prioritate a unei strategii de politici sociale

Problemele fundamentale ale spaţiului rural din România nu sunt numai problemele ruralităţii româneşti, ci un turnesol social a insecurităţii întregii societăţi româneşti, ale cărei persoane, familii, grupuri profesionale şi organizaţii sunt constrânse să-şi construiască strategii de micro-supravieţuire pe cont propriu, într-un mediu insuficient organizat, din care liniile de dezvoltare coerentă comună lipsesc.

Strategie politici sociale: România 2013-2020. -Schiță-

Autorii  subliniază că, în condiţiile în care România se confruntă cu o situaţie socială fără precedent în ultima jumătate de secol, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii consideră că este de datoria sa să sprijine Guvernul României  în cristalizarea politicilor sale supunând unei dezbateri publice această Schiţă a strategiei de politică socială pentru anii 2013-2020.