Sociologia ca știință: Reflecții pe marginea unei dezbateri.

Numărul 136, din 2011/2012, al revistei COMMENTAIRE – o publicaţie poate nu foarte cunoscută la noi, dar prestigioasă în peisajul francez al ştiinţelor socio-umane, chiar şi numai pentru că a fost întemeiată de Raymond Aron şi continuă să apară prin grija fiicei acestuia, Dominique Schnapper – prezintă răspunsurile unor reputaţi sociologi din Europa (şi ale unui canadian) la o anchetă concepută şi realizată de Raymond Boudon. Întrebările, în număr de cinci, destul de stufos formulate, cereau, în esenţă, opinia şi poziţia respondenţilor în legătură cu caracterul ştiinţific al sociologiei, cu specificul acestei discipline în rândul ştiinţelor în general, cu diversitatea de stiluri şi deci cu pluralismul abordărilor întâlnite în cadrul contribuţiilor plasate sub titulatura de sociologie, cu locul şi funcţia acestei ştiinţe / discipline în societăţile democratice. De altfel, titlul dezbaterii iniţiată de Boudon este foarte sugestiv pentru ceea ce, în fapt, s-a urmărit a se discuta, fiind el însuşi formulat sub forma unei întrebări: Sociologia: ştiinţă sau disciplină?