O tipologie a comunităților virtuale religioase de orientare creștină

Articolul de față  prezintă  o introducere în subiectul comunităților virtuale cu accent asupra celor cu orientare religioasă. Aceste forme de organizare socială  virtuală  sunt descrise prin intermediul unei serii de paradoxuri care relevă  contradicțiile dintre premisele sau rezultatele așteptate și starea actuală  a comunităților religioase online. Ultima parte a articolului propune o tipologie a comunităților virtuale religioase bazată  pe două  dimensiuni bipolare: orientarea confesională și orientarea valorică, care include patru tipuri de comunități, denumite metaforic comunități „de întărire”, „reformatoare”, „ale luptei pentru adevăr” și „fără  frontiere”.