Raport social: 2014. Evaluarea capacității Agenției Naționale pentru Romi

Acest Raport a fost realizat la iniţiativa Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV) care a simţit nevoia de a supune analizei funcţiile, poziţia instituţională şi activitatea Agenţiei Naţionale pentru Romi (ANR). Obiectivul acestui raport este de a analiza poziţia instituţională a ANR, de a identifica oportunităţile instituţionale, dar şi limitele realizării misiunii ANRA şi de a face propuneri de îmbunătăţire a posibilităţilor de funcţionare ale ANR.

Strategie politici sociale: România 2013-2020. -Schiță-

Autorii  subliniază că, în condiţiile în care România se confruntă cu o situaţie socială fără precedent în ultima jumătate de secol, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii consideră că este de datoria sa să sprijine Guvernul României  în cristalizarea politicilor sale supunând unei dezbateri publice această Schiţă a strategiei de politică socială pentru anii 2013-2020.

Evaluarea datelor în cadrul cercetării socio-economice în domeniul ocupării persoanelor cu scleroză multiplă

În procesul de integrare socială și modernizare, în toate societăţile se înregistrează inevitabil pierderi sau rămâneri în urmă individuale. Unele persoane sunt sărace, nu au capacitatea de a se integra normal sau cu succes în comunitate, nu pot face față cerințelor competitive moderne sau societatea nu este capabilă să le ofere tuturor oportunităţile necesare. Sunt grupuri relativ restrânse, cu caracteristici structurale care prezintă riscuri ridicate. Din aceste categorii menționăm în special persoanele cu dizabilități, cu boli cronice, cu SM etc.