Economia socială în România: două profiluri regionale

Deşi ca practică, în România, economia socială îşi găseşte originile cu mai bine de un secol în urmă, în literatura de specialitate, subiectul nu a fost abordat decât sporadic şi nu în mod substanţial, fiind un domeniu destul de puţin cunoscut la noi în ţară. În lucrarea “Economia socială în România: două profiluri regionale”, autorii realizează una dintre puţinele descrieri ale acestui domeniu din literatura română de specialitate, propunând o abordare multifaţetată (din punct de vedere economic, legislativ, social etc.).

Economia socială – o soluție la incluziunea socială pe piața muncii

Strategia actuală a Uniunii Europene se îndreaptă spre o nouă soluție, fundamentată pe forța unei platforme numite „economie socială de tip european”. Economia socială pleacă de la un principiu filosofic umanist care urmărește oportunități egale pe piața muncii a tuturor categoriilor sociale. Instituțiile europene, inițiativele și direcția de finanțare a proiectelor europene depind, în prezent, de acest model de gândire reformator, care a fost adoptat în tratatul de la Lisabona din decembrie 2009. Studiul își propune să analizeze această orientare economică, prin raportare la procesul incluziunii sociale, ca soluție etică și socială de integrare pe piața muncii a celor marginalizați, în contextul actual la crizei. De asemenea, sunt punctate obiectivele principale, caracteristicile instituționale precum și sursels teoretice-filozofice ale economiei sociale.