Modernizarea ecologică a relației dintre inovația tehnologică și inovația socială: o ipoteză privind consumul ecologic

Acest articol pune problema relației dintre inovația socială şi inovația tehnologică  în domeniul protecției mediului înconjurător. Întrebarea teoretică  mai generală  este dacă  unele inovații sociale pot fi interpretate ca răspunsuri la inovațiile tehnologice şi economice anterioare şi, mai precis, la efectele negative ale acestora. Cu alte cuvinte, inovația socială  poate avea o funcție corectivă  în raport cu procesele din domeniul tehnic şi economic care s‐au dovedit, în timp, a avea efecte sociale negative. Consumul ecologic (sau „verde”), considerat ca o formă  de consum care să  reducă  riscurile toxinelor din mediu asupra propriului organism, poate fi văzut ca un răspuns social inovator față  de problema efectelor mediului asupra sănătății.