Transformarea zonelor rurale în Europa Centrală și de Est după 1990

În acest studiu îmi propun să evidențiez principalele deosebiri și asemănări consemnate la nivelul zonelor rurale din Europa Centrală și de Est după căderea regimurilor comuniste. Pentru aceasta, fac recurs la date secundare privind coordonatele populației rurale și ale activităților economice consemnate la nivelul acestui mediu rezidențial. Perioada ultimelor două decenii a conturat creșterea diferențierilor la nivel societal între coordonatele vieții rurale în statele fost-socialiste. Datele privind populația și activitățile economice desfășurate în rural arată astfel diferențe importante, ce pot fi explicate atât prin prisma proceselor socio-economice înregistrate în perioada socialistă, cât și pe baza modului în care a fost realizată reforma agrară și restructurarea economiei după 1990.