Coșul de consum al populației României, Adina Mihăilescu, București, Editura Expert, 2012, 67 pagini

Fenomenul sărăciei a reprezentat din totdeauna o problemă socială acută, fiind prezent în diferite comunităţi umane şi perioade istorice, având forme diferite în funcţie de context. Cercetătorul ştiinţific Adina Mihăilescu şi-a concentrat activitatea de cercetare pe studierea standardului economic.  Lucrarea „Coşul de consum al populaţiei României” reprezintă o analiză detaliată şi obiectivă a felului în care revenirea la economia de piaţă a atras după sine scăderea puterii de cumpărare a populaţiei ţării noastre, de la începutul anilor ’90 şi până în prezent.