Valori sociale ale tranziției post-comuniste

Destrămarea ordinii și logicii sociale de tip comunist în Europa Centrală și de Sud Est a dat naștere tranziției de la totalitarism la democrație, de la economia de comandă la o
ecomie de piață și de la o societate închisă și controlată politic, la una deschisă și liberă. Schimbările radicale survenite la nivelul fostului bloc comunist și pe plan global au condus inevitabil la modificări ale stilurilor de viață, post-comunismul modelând un alt set de valori, distribuind prin instrumentul democrației avuția produsă în și prin libertate. Mitul construit în jurul setului de valori comuniste s-a prăbușit, vechile valori au început să se relativizeze până la perimare sub efectul discursului politic pluralist, lăsând loc unui așa zis șoc epistemiologic, produs de tranziție.