Europenizarea responsabilității sociale corporative într-o societate a modernității tendențiale

Articolul analizează  responsabilitatea socială  corporativă  în contextul europenizării societății româneşti, o societate a modernității tendențiale. În prima parte a articolului discută  despre responsabilitatea socială  corporativă  din societatea românească, în asociere cu europenizarea. RSC este prezentă  în corporațiile din România, dar competențele în acest domeniu le dețin companiile multinaționale. RSC apare mai mult ca o modă  decât ca o nevoie reală  de reglementare a   relațiilor dintre mediul de afaceri si societate. În partea a doua este studiată  RSC în relație cu evoluția capitalistă  din România. Capitalismul este inventat în România post‐comunistă. În această  perioadă  capitalismul s‐a impus prin privatizare reglementată  juridic, şi astfel proprietatea a ajuns în mâinile unor persoane sau grupuri autohtone lipsite de statusul necesar în noua poziție socială, fiindcă  el nu a apărut ca urmare a unei evoluții economice şi sociale de‐a lungul unei perioade istorice. Partea a treia abordează  modernitatea tendențială  ca tip de evoluție a societății româneşti către principii şi norme ale modernității. Problema fundamentală  a modernității tendențiale o constituie gradul şi nivelul de răspândire a modernității într‐o societate. În  țările cu modernitate tendențială  doar grupurile minoritare, elitele, însă  nu în totalitatea lor, susțin valorile modernității şi beneficiază  de ele. În schimb, marea masă  a populației este atinsă foarte superficial de modernitate, ea continuând să  trăiască  în spiritul vechilor valori, reguli  şi norme. Într‐o societate cu modernitate tendențială, modernitatea este un trend, care coexistă  cu instituții vechi. Modernitatea tendențială  penetrează  lent şi greu prin complicata rețea de structuri socio‐instituționale ale societății tradiționale. Se subliniază  existența unei nepotriviri   între europenizare şi circumstanțele interne, ceea ce are drept consecință presiunea din partea Uniunii Europene asupra adaptării societății româneşti la normele europene. Alinierea responsabilității sociale corporative la nevoile şi cerințele interne depinde de gradul de europenizare a societății, concretizată  în compatibilitatea intereselor corporațiilor multinaționale cu structurile sociale  şi instituționale româneşti europenizate.