Stadiul Dezvoltării Serviciilor Sociale în 2011. Evaluarea Stadiului Dezvoltării Sistemului Național de Servicii Sociale din România

Acest studiu este realizat de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale (MMFPS) împreună cu Institutul IRECSON, ca parte a proiectului desfăşurat de MMFPS : „Creşterea gradului de implementare a legislaţiei privind serviciile sociale la nivel local în contextul procesului de descentralizare”. Desfășurat în perioada ianuarie – octombrie 2011, studiul a fost finanţat prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, având ca scop analiza gradului de dezvoltare a serviciilor sociale în vederea unei mai bune organizări a sistemului naţional de asistență socială în contextul procesului de descentralizare asumat de Guvernul României. Lucrarea acoperă cele 41 de judeţe şi municipiul Bucureşti, rezultatul fiind o analiză cantitativă și calitativă, precum și o clasificare a capacității județelor de a crea, dezvolta și susține un sistem de servicii sociale care să răspundă nevoilor persoanelor vulnerabile.