Dinamica principalelor categorii de venituri și consumul populației în ultimii douăzeci de ani

În acest studiu s-a urmărit dinamica principalelor categorii de venituri ale populației, în perioada 1989-2010, scoderea acestor venituri în urma reducerii salariului mediu net cu 25% și a pensiei cu 15%, începând cu luna iunie 2010, dar și modul cum acopera aceste venituri, cosul de bunuri si servicii minim necesare traiului decent de viata si traiului de subzistență.