Buget alocat unui adult refugiat în România în faza de recepție

Acest articol are ca element central calculul necesarului de resurse pentru o persoană care solicită azil politic în România și care se află în faza de recepție, urmând ulterior să decidă dacă rămâne pe teritoriul țării noastre sau se află în tranzit spre altă destinație

Dinamica principalelor categorii de venituri și consumul populației în ultimii douăzeci de ani

În acest studiu s-a urmărit dinamica principalelor categorii de venituri ale populației, în perioada 1989-2010, scoderea acestor venituri în urma reducerii salariului mediu net cu 25% și a pensiei cu 15%, începând cu luna iunie 2010, dar și modul cum acopera aceste venituri, cosul de bunuri si servicii minim necesare traiului decent de viata si traiului de subzistență.

Coșul de consum al populației corespunzător minimului de trai decent și de subzistență

Minimul de trai este un concept de natură  economică şi socială, cu un grad de complexitate şi relativitate ridicat  şi care stã la baza măsurării sărăciei. Complexitatea sa vine din mulțimea elementelor materiale, culturale, educaționale, de sănătate etc. ce intră  în componența sa, iar relativitatea, din interacțiunea şi schimbările la care sunt supuse aceste elemente, care ne arată  nevoile de consum ale ființei umane şi persoanelor aflate în întreținerea ei (familia, gospodăria), precum  şi interdependența creată  între aceste nevoi  şi cadrul economic  şi social în care se manifestã.