Public policies for Roma. Assessment report of national program financed by European Union for Roma inclusion, Mariea Ionescu şi Simona Maria Stănescu, București, Editura Pro Universitaria, 2014, 118 pagini

Acest volum a fost publicat într-o perioadă în care problematica incluziunii sociale a populaţiei roma dobândise deja o dimensiune europeană, iar adecvarea şi efectivitatea strategiilor şi politicilor în materie ocupau un loc important pe agenda politică a Comisiei Europene şi a mai multor state membre ale Uniunii Europene. El aduce un plus de cunoaştere asupra unei zone în care dimensiunile minorităţilor roma sunt considerabile, deci cu aşteptări mari faţă de măsurile de intervenţie politică menite a le îmbunătăţi condiţiile de viaţă şi gradul de incluziune socială.