România : țara crizelor suprapuse

Criza economică şi financiară mondială, vinovatul de serviciu al marii majorităţi a discursurilor politice din România în ultimii ani, s-a suprapus în realitate peste o criză structurală şi de sistem care caracterizează economia şi societatea românească încă de pe timpul comunismului.

Public policies for Roma. Assessment report of national program financed by European Union for Roma inclusion, Mariea Ionescu şi Simona Maria Stănescu, București, Editura Pro Universitaria, 2014, 118 pagini

Acest volum a fost publicat într-o perioadă în care problematica incluziunii sociale a populaţiei roma dobândise deja o dimensiune europeană, iar adecvarea şi efectivitatea strategiilor şi politicilor în materie ocupau un loc important pe agenda politică a Comisiei Europene şi a mai multor state membre ale Uniunii Europene. El aduce un plus de cunoaştere asupra unei zone în care dimensiunile minorităţilor roma sunt considerabile, deci cu aşteptări mari faţă de măsurile de intervenţie politică menite a le îmbunătăţi condiţiile de viaţă şi gradul de incluziune socială.

Contribuție la reconstrucția profilului identitar românesc

Afirmat ca universitar prin vocaţie cu studii şi exegeze remarcabile pentru literatura ştiinţifică de profil, Domnul Dr. Marius-Mircea Crişan surprinde cu un studiu centrat pe perioada în care  Domnitorul Țării Româneşti, rămas în istorie sub numele de Vlad Țepeş, a singularizat la nivelul Evului Mediu European un stil de gestionare a problemelor sociale pe baza impunerii prin violenţă a unor norme de civism devenite legendare: pedepsirea, în public, a celor care comiteau nedreptăţi individuale şi colective prin condamnarea sumară la moarte, executarea pedepsei constând în ”tragerea acestora în ţeapă”.

Inequality in Romania: dimensions and trends, Iuliana Precupeţu şi Marius Precupețu, București, Editura Academiei Române, 2013, 185 pagini

Cartea autorilor Iuliana şi Marius Precupeţu (2013) se extrage din cotidianul perpetuu, situându-se în zona unui discurs ştiinţific academic, extrem de competent şi oarecum detaşat, de zona emoţională a fenomenului adâncirii inegalităţilor sociale din România. Cartea este publicată în limba engleză, la Editura Academiei Române.