Migrația ca factor al inovației și dezvoltării sociale: cazul migrației românilor în Italia

Cercetarea economică recentă îşi îndreaptă atenția asupra rolului capitalului social în procesul de dezvoltare şi mai ales asupra rolului acestuia şi a rețelelor sociale în cadrul fluxurilor de migrație din perspectiva dezvoltării sociale. Întrebarea principală a cercetării este: care sunt principalele constrângeri pentru procesele de migrație care afectează procesul integrării migranților? Oare capitalul social şi rețelele sociale joacă un rol? Care sunt modelele de integrare dezvoltate la nivel European? Pentru a răspunde acestor întrebări, ne concentrăm pe un studiu de caz: procesul de migrație a românilor în Italia şi în particular în zona Romei.