Costurile incluziunii romilor din România până în 2010

Atunci când minoritatea romilor intră în atenţia publică, datorită unor evenimente, fapte şi fenomene la care ei participă, în cadrul larg al societăţii româneşti sau în noul cadru european, este frecvent invocată lipsa integrării lor. Cercetările efectuate (Barometrul incluziunii romilor2, studii privind percepţia minorităţii romilor de către populaţia majoritară etc.) arată că responsabilitatea pentru integrarea/incluziunea romilor este atribuită de către cei chestionaţi, Guvernului, inclusiv Agenţiei Naţionale pentru Romi (ANR), Parlamentului, organizaţiilor neguvernamentale ale romilor (ONG-urilor) şi romilor înşişi.

Cât de eficace și eficientă este protecția socială pentru copiii din România?

Sistemul de protecţie socială din România s-a dezvoltat în ultimii ani în special în sfera furnizării de prestaţii sociale şi mai puţin (sau chiar deloc) în sfera furnizării de servicii sociale. Acest lucru a fost notat în cadrul programelor pe care UNICEF România le susţine în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi constituie obiectul disertaţiei de faţă.