Începuturile învăţământului pentru rromi (1990-1994)

Primele activităţi educaţionale demarate de Ministerul Învăţământului din România, în ianuarie 1990, au urmărit, întâi de toate, formarea resurselor educaţionale din rândul rromilor, dar şi constituirea unei viitoare generaţii de intelectuali şi specialişti rromi. Iniţiativele timpurii dedicate prezervării şi cultivării limbii rromani în sistemul şcolar şi universitar au dat rezultate nebănuite, bine cotate azi, de întâietate mondială, sub aspectul resurselor materiale şi umane. Perioada 1990-1994 a produs germenii tuturor ţintelor strategice de succes ale Ministerului Educaţiei Naţionale.