Conferința Internațională „Inovația socială – factor al dezvoltării social-economice”

În zilele de 26 și 27 septembrie, la Academia Română a avut loc prima conferință științifică organizată în
România având ca temă inovația socială, evenimentul reprezentând o afirmare a interesului comunității
științifice pentru studierea factorilor de inovare a societății.

Conferința națională cu participare internațională „Educație și schimbare socială”, Oradea, 20-21 februarie

În perioada 20‐21 februarie s‐a desfășurat la Universitatea din Oradea conferința „Educație și schimbare socială”, organizată de Facultatea de Științe Socio‐Umane a universității gazdă și de către Casa Corpului Didactic a județului Bihor.