Cum se deosebește Revista online Inovația Socială de alte reviste?

Revista Inovația Socială (Seria Nouă) (RIS) este o revistă de popularizare a științelor sociale. Aceasta nu este o revistă științifică în care cercetătorii publică rezultate științifice originale. Totuși, textele publicate sunt originale prin modalitatea de prezentare şi de abordare a rezultatelor științifice sau prin perspectiva în care este plasat subiectul discutat și prin limbajul accesibil publicului nespecializat. RIS, seria nouă, promovează toleranța 0 în privința plagiatului și auto-plagiatului.

Redacția nu își propune să includă revista în baze de date științifice sau pe lista revistelor recunoscute Web of Science (ISI). RIS, Seria Nouă, va contribui la promovarea rezultatelor științifice din științele sociale în două moduri:
 • făcând informațiile accesibile prin:
  • limbaj nespecializat;
  • disponibilitatea textului atât în limba Română, cât și în limba Engleză;
   • în cazul în care autorul este de acord să trimită şi o variantă în limba Română;
   • în cazul autorilor străini, traducerea se poate realiza în redacţie, cu acordul autorului;
 • promovând revista în spațiul virtual.