Percepția populației asupra stării societății

Articolul de faţă îşi propune o analiză a percepţiei populaţiei asupra problemelor sociale cu care aceasta se confruntă, a fluctuaţiilor de intensitate înregistrate de către acesta în descursul ultimelor două decenii. Datele utilizate provin din cercetări realizate în ultimii 20 de ani pe eşantioane reprezentative pentru populaţia României.