Învăţământul universitar în faţa unei provocări: calitatea în context european

În ultimul timp s-au accentuat preocupările asupra direcţiilor de dezvoltare a sistemului universitar românesc în noul context european. Integrarea europeană oferă universităţilor noastre o explozie rapidă a oportunităţilor. Dar s-a accentuat şi competiţia academică, prin internaţionalizarea ei. Competiţia universitară a trecut rapid graniţele României şi s-a extins la întreaga Europă. Sistemul universitar se confruntă nu numai cu oportunităţi, dar şi cu noi riscuri şi provocări specifice timpului nostru.